כרטיסיית מנוי עסקי 50 כניסות
כרטיסית מנוי עיסקי - כניסה לתערוכות
מינוי ל 12 חודשים
כרטיסיה לעובדי המוזיאון - 5 כניסות לתערוכות
כרטיסיה לעובדי המוזיאון - כניסה לתערוכות
מינוי ל 12 חודשים