כרטיסיית מנוי עסקי 50 כניסות
כרטיסית מנוי עיסקי - כניסה לתערוכות
מינוי ל 12 חודשים