מידע על כרטיס חבר

חברות שנתית במוזיאון
חברות שנתית במוזיאון
עובד מוזיאון + 4 ‪₪‬ 250.00
עובד מוזיאון + 3 ‪₪‬ 250.00
עובד מוזיאון + 2 ‪₪‬ 250.00
עובד מוזיאון + 1 ‪₪‬ 250.00
עובד מוזיאון + 6 ‪₪‬ 250.00