שובר מתנה
שובר מתנה
על ערך השובר להיות לא יותר מ ₪ 5,000.00 ו לא פחות מ ₪ 100.00
תוקף השובר יפוג 365 ימים אחרי הקניה.