אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 13/06/2020
13/06/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
13/06/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 15/06/2020
15/06/2020
יום ב
10:00
בלעדי לדיגיתל | סיור לאזרחים ותיקים של תל אביב
תערוכות המוזיאון
15/06/2020
יום ב
11:30
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 18/06/2020
18/06/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/06/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 20/06/2020
20/06/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/06/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/06/2020
22/06/2020
יום ב
10:00
בלעדי לדיגיתל | סיור לאזרחים ותיקים של תל אביב
תערוכות המוזיאון
22/06/2020
יום ב
11:30
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/06/2020
25/06/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/06/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/06/2020
27/06/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/06/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/06/2020
29/06/2020
יום ב
10:00
בלעדי לדיגיתל | סיור לאזרחים ותיקים של תל אביב
תערוכות המוזיאון
29/06/2020
יום ב
11:30
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך