אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 15/07/2020
15/07/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/07/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 16/07/2020
16/07/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/07/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 18/07/2020
18/07/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/07/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 20/07/2020
20/07/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/07/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 21/07/2020
21/07/2020
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/07/2020
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/07/2020
22/07/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/07/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 23/07/2020
23/07/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/07/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/07/2020
25/07/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/07/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/07/2020
27/07/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/07/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/07/2020
28/07/2020
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/07/2020
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/07/2020
29/07/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/07/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 30/07/2020
30/07/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/07/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך