אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 21/04/2021
21/04/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/04/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/04/2021
22/04/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/04/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 23/04/2021
23/04/2021
יום ו
09:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
09:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/04/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 24/04/2021
24/04/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" "תו סגול" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
24/04/2021
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" "תו סגול" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
24/04/2021
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/04/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 26/04/2021
26/04/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/04/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/04/2021
27/04/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
11:00
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
12:30
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/04/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/04/2021
28/04/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/04/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/04/2021
29/04/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
15:45
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
29/04/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון הטבע ביום המוזיאונים (בשעה הנקובה בכרטיס)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 30/04/2021
30/04/2021
יום ו
09:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
09:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/04/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך