אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 27/09/2021
27/09/2021
יום ב
09:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
09:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
09:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
09:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
27/09/2021
יום ב
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/09/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/09/2021
28/09/2021
יום ג
09:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
09:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
09:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
09:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
28/09/2021
יום ג
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
28/09/2021
יום ג
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/09/2021
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/09/2021
29/09/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
29/09/2021
יום ד
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
29/09/2021
יום ד
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/09/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 30/09/2021
30/09/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/09/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך