אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 06/08/2020
06/08/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/08/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 08/08/2020
08/08/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/08/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 09/08/2020
09/08/2020
יום א
10:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
10:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
10:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
11:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
11:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
11:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
12:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
12:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
12:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
13:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
13:15
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
13:30
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
09/08/2020
יום א
14:00
ביקור במוזיאון (בלעדי לדיגיתל)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 10/08/2020
10/08/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/08/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 11/08/2020
11/08/2020
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/08/2020
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 12/08/2020
12/08/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/08/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 13/08/2020
13/08/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/08/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 15/08/2020
15/08/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/08/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 17/08/2020
17/08/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/08/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 18/08/2020
18/08/2020
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/08/2020
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 19/08/2020
19/08/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/08/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 20/08/2020
20/08/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/08/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/08/2020
22/08/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/08/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 24/08/2020
24/08/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/08/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/08/2020
25/08/2020
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/08/2020
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 26/08/2020
26/08/2020
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/08/2020
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/08/2020
27/08/2020
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/08/2020
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/08/2020
29/08/2020
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/08/2020
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 31/08/2020
31/08/2020
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/08/2020
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך