אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 06/03/2021
06/03/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
06/03/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 08/03/2021
08/03/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
08/03/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 09/03/2021
09/03/2021
יום ג
08:00
מכון דש"א: השתלמות לבוטנאים
אולם וירטואלי
09/03/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
09/03/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 10/03/2021
10/03/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
10/03/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 11/03/2021
11/03/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
11/03/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 12/03/2021
12/03/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/03/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/03/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/03/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
12/03/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 13/03/2021
13/03/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
13/03/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 15/03/2021
15/03/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
15/03/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 16/03/2021
16/03/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/03/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 17/03/2021
17/03/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
17/03/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 18/03/2021
18/03/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/03/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 19/03/2021
19/03/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/03/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/03/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/03/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/03/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 20/03/2021
20/03/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/03/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/03/2021
22/03/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/03/2021
יום ב
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 23/03/2021
23/03/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/03/2021
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 24/03/2021
24/03/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/03/2021
יום ד
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/03/2021
25/03/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
11:00
סיור מודרך במוזיאון 2021 (כלול המחיר הכניסה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/03/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/03/2021
28/03/2021
יום א
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/03/2021
יום א
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/03/2021
29/03/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/03/2021
יום ב
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 30/03/2021
30/03/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/03/2021
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 31/03/2021
31/03/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/03/2021
יום ד
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך