אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 16/10/2021
16/10/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
16/10/2021
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
16/10/2021
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
16/10/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 18/10/2021
18/10/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
18/10/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 19/10/2021
19/10/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
19/10/2021
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 20/10/2021
20/10/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
20/10/2021
יום ד
16:00
יום עיון | השקת פרויקט ההערכה הלאומית
אודיטוריום 001
אירועים ביום 21/10/2021
21/10/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
21/10/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 22/10/2021
22/10/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
22/10/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 23/10/2021
23/10/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
23/10/2021
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
23/10/2021
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
23/10/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/10/2021
25/10/2021
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/10/2021
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 26/10/2021
26/10/2021
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/10/2021
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/10/2021
27/10/2021
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/10/2021
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/10/2021
28/10/2021
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/10/2021
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/10/2021
29/10/2021
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/10/2021
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 30/10/2021
30/10/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
30/10/2021
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
30/10/2021
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
30/10/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך